11,000FaniÎmi place

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

BIG MEDIA ADVERT SRL

Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J20/845/2012

Certificatul de înregistrare nr.: 30670819

Sediul social: Deva, Aleea Constructorilor, Bl.E2, Sc.1, Apt.10

Administrator: Dragomir Marius

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta declarație de confidențialitate cuprinde informații care au rolul de a vă înștiința asupra tipului de date colectate de la vizitatorii/ clienții website-ului www.bigfm.ro și modul în care utilizăm aceste date. Toate aceste mențiuni se aplică website-ului www.bigfm.ro, deținut de către www.bigfm.ro

Big FM, un produs cu drept de folosință pe teritoriul României, ca BIG FM Deva de către BIG MEDIA ADVERT SRL, persoană juridică română, cu sediul în Deva, Aleea Constructorilor, Bl.E2, Sc.1, Apt.10, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J20/845/2012, cod fiscal 30670819, înțelege să își actualizeze politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea respectării noilor reguli introduse prin Regulamentul nr 679/2016.

BIG MEDIA ADVERT SRL procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene și cu principiile stabilite în acest document. Website-ul www.bigfm.ro, este în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – act legislativ obligatoriu. Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea www.bigfm.ro, care deține responsabilitatea generală pentru asigurarea conformității. Responsabilul (DPO – Data Protection Officer) pentru implementarea politicii noastre de confidențialitate, care este intrinsec legată de declarația de confidențialitate, este: Dragomir Marius -telefon +40354101010, e-mail marius.dragomir@big-fm.ro. Acesta asigură conformitatea de zi cu zi și este implicată în toate problemele legate de protecția datelor personale. www.bigfm.ro va determina scopurile și metodele de procesare a datelor introduse și colectate online, fiind considerat controlor al datelor.

1. Principii de protecție a datelor * Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime. Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri; * Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate; * Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă; * Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară; * Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor; * Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

2. Datele personale * „Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. * „Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. * „Restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora. * Datele personale salvate pe platforma noastră includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana vizată, precum: nume, prenume, adrese de e-mail, IP-urile și cookie-urile transmise de broswer-ul vizitatorului, parolele, indiciile – vezi la pct.3, aliniat 2.

3. Colectarea datelor personale Datele pe care le colectăm pot include următoarele: * Numele și datele de contact (colectăm numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, IP-urile și cookie-urile transmise de broswer-ul vizitatorului). * Date despre caracteristicile pe care le utilizați, articolele pe care le achiziționați și paginile web pe care le vizitați. * Date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la www.bigfm.ro. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs. De asemenea, includ adresa IP, setările regionale și setările de limbă.

4. Scopul colectarii datelor personale * Răspuns la mesajele primite, din partea vizitatorilor website-ului, prin intermediul formularului de contact. * Trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), numai în cazul în care persoana vizată si-a exprimat în mod explicit acordul; * Cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vizitelor și comportamentului vizitatorului. De asemenea, www.bigfm.ro poate furniza datele cu caracter personal ale vizitatorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 4, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune. Informațiile vizitatorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

5. Utilizarea datelor personale * Vom stoca și păstra datele 6 luni de zile, pe server (în baza de date a website-ului), pentru scopurile menționate în cadrul punctului 4.Scopul colectarii datelor personale. * Accesul la datele personale este strict limitat personalului www.bigfm.ro, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor. Dacă utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, aceștia sunt rugați să ne contacteze la adresa de e-mail: marius.dragomir@big-fm.ro

6. Securitatea procesării Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât, cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Întrebări legate de securitatea datelor personale ne pot fi transmise la următoara adresă de e-mail: marius.dragomir@big-fm.ro

7. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale * Vizitatorii au dreptul de a solicita în orice moment accesul la: rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate. * Pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță. Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale (dacă la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal), vă rugăm să ne adresați o solicitare semnată și datată, la adresa de e-mail: marius.dragomir@big-fm.ro

8. E-mailuri de marketing www.bigfm.ro are dreptul să trimită vizitatorilor e-mailuri de marketing, cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis. Aceste cereri sunt îndeplinite în momentul în care vizitatorii au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ), bifând secțiunea Abonare la newsletter. * Vizitatorii vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Vizitatorii pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare”, care apare în mesajele de e-mail pe care aceștia le primesc sau pot trimite un mesaj la adresa de e-mail: marius.dragomir@big-fm.ro Odată ce vizitatorul și-a exprimat dezacordul, datele personale ale acelui vizitator nu vor mai fi procesate pentru marketing direct. *E-mail-urile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru vizitator, referitoare la serviciile noastre.

9. Plângeri * Vizitatorii au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, în timp util și în concordanță cu procedurile interne. Plângerile pot fi trimise către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la următoarea adresă de e-mail: marius.dragomir@big-fm.ro * În cazul improbabil în care vizitatorii au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și www.bigfm.ro nu a tratat plângerea în mod corespunzător, vizitatorii/clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare: ANSPDCP (https://www.dataprotection.ro/).

10. Modificări ale acestei politici Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbării structurii corporative în cadrul www.bigfm.ro. În cazul în care se fac modificări ale acestui material, vizitatorii vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm vizitatorii să verifice această pagină periodic, pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate. Prin citirea documentului, ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor, garantate de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – act legislativ obligatoriu.

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

Aceasta politică se refera la cookie-urile si pagina web www.bigfm.ro.

1. Ce sunt Cookie-urile? Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

2. La ce sunt folosite Cookie-urile? Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile www.bigfm.ro pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor. Ex: preferințele în materie de confidențialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate, care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de pagina noastră web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului ei, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

3. Ce Cookie-uri folosim? Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă, în parametrii Cookie-ului, sau până sunt șterse din manual de utilizator.

4. Cum sunt folosite cookie-urile de către website? O vizită pe website-ul www.bigfm.ro poate plasa cookie-uri în scopuri de: * Cookie-uri de performanță a site-ului * Cookie-uri de analiză a vizitatorilor * Cookie-uri pentru geotargetting * Cookie-uri de înregistrare

5. Conțin Cookie-urile date personale? Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

6. Ștergerea Cookie-urilor În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

7. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): * Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii. * Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search). * Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. * Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator. * Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul user-ilor.

8. Securitate si probleme legate de confidențialitate Cookie-urile NU sunt viruși. Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și, în mod constant, marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată, după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri: Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit, în mod constant, în ambele sensuri, informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întampla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o retea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browser-ele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies: Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele. Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji, însă cu ajutorul cookie-urilor: Particularizați-vă setarile browser-ului în ceea ce privește cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dvs. al securității utilizarii cookie-urilor. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare. Instalați și actualizați constant aplicații antispyware. Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browser-ul mereu actualizat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o întelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate, astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteți înregistat folosind cookie-urile, nu veți putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de regula, în “Opțiuni” sau în meniul “Preferinte” al browser-ului dvs. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele link-uri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “Ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii. Cookie Settings în Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies) Cookie Settings în Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies) Cookie Settings în Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en) Cookie Settings în Safari (https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB) Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

9. Link-uri utile Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele link-uri: Microsoft Cookies Guide (https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies) All about Cookies (http://www.allaboutcookies.org/) http://www.youronlinechoices.com/ro/